Alexander Høgmoen Åstrand vant forskningsprisen

Alexander Høgmoen Åstrand (33) vant Lab Norges forskningspris for 2018. Prisen består av et diplom og 100 000 kroner. Åstrand er sivilingeniør fra NTNU med spesialisering i organisk kjemi. Han har en ph.d. i legemiddelutvikling med utgangspunkt i kreft, overvekt/diabetes og antibiotikaresistens.

Alexander Høgmoen Åstrand arbeider ved Farmasøytisk institutt, UiO. Han vant prisen for å ha oppdaget en gruppe nye molekyler som blokkerer et viktig enzym i resistente bakterier. Dette enzymet finnes det ingen godkjente legemidler mot i dag, og spredningen av bakterier med denne resistensformen er økende.
Enzymet er avhengig av sink, og Åstrand har designet og syntetisert sinkbindende molekyler som får antibiotika til å virke igjen. Han har også vist at dette virker på mus som er smittet med resistente bakterier. Det viser seg også at dyr ikke har negativ effekt av store doser av stoffet.

FRA UTDELINGEN: Fra venstre sekretariatsleder Tore Flaatrud, Lab Norge; fagkomitémedlem dr. scient. Hege Karlsen, oppnevnt av Norsk Kjemisk Selskap Karlsen; prisvinner Alexander Høgmoen Åstrand og Job Terje Heimdal, styreleder i Lab Norge. Foto: Sven Otto Rømcke.


De to andre nominerte ble også hedret
Blant nominerte var det valgt ut tre unge forskere til å gå videre i konkurransen om Lab Norges forskningspris. De øvrige to var Julie E. Heggelund, Institutt for kjemi, UiO og Matthias Schrade, UiO. De to fikk hvert sitt reisestipend på 5000 kroner. Les mer om finalistene ››

Forskningsprisens fagkomite
Fagkomiteen som utpeker kandidater til prisen, består av professor II Arne Klungland, oppnevnt av Norsk Biokjemisk selskap, dr. scient. Hege Karlsen, oppnevnt av Norsk Kjemisk Selskap og professor emeritus Tor-Arne Hagve, oppnevnt av Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi.
Advokat Tore Flaatrud, som er sekretariatsleder for Lab Norge, er sekretær for komiteen.
Finalistene holdt en presentasjon av sitt arbeid i forkant av fagmessen Lab 18. Vinneren blir utpekt på bakgrunn av forskningen de har utført og presentasjonen. Selve tildelingen skjedde i dag (onsdag 17. oktober) under fagmessen Lab 18 hos Norges Varemesse på Lillestrøm.

Om prisen
Lab Norges forskningspris retter seg mot unge forskere, under 35 år, som har utført og publisert fremragende forskningsarbeid innenfor naturvitenskaplig forskning knyttet til laboratorier.

Formålet med prisen
Med denne prisen ønsker Lab Norge å løfte frem forskning i naturvitenskaplige laboratorier og hedre unge forskere som utfører sin forskning nettopp der.

 

Bilde øverst: VINNEREN: Alexander Høgmoen Åstrand, Farmasøytisk institutt, UiO. Foto: Sven Otto Rømcke.

Share this: