Bioingeniørene og kjemikerne kommer

En rekke organisasjoner har allerede meldt at de legger sine møter til Lab 18. NITO Bioingeniørfaglig institutt skal ha tre nye fagkurs på Lab og NKS stiller med samtlige faggrupper.

 

Feirer 125 år
Norsk Kjemisk Selskap (NKS) arrangerer Det 21. Landsmøte i Kjemi parallelt med Lab 18. I 2018 runder selskapet 125 år, noe som vil bli markert under Landsmøtet med en omfattende plenardel med inviterte foredragsholdere samt en jubileumsbankett, forteller Nils Arne Jentoft som er prosjektleder for NKS’ deltakelse på Lab.
Samtlige av selskapets ti faggrupper – Analytisk, Katalyse, Kjemometri, Kvantekjemi og modellering, Kolloid- og makromolekylkjemi, Matkjemi, Organisk, Uorganisk- og materialkjemi, Historie og Undervisning – vil i tillegg ha egne sesjoner som går over en til tre dager.

Sultne på nyheter
Selv om en i våre dager kan finne det meste av ønsket informasjon via Internett, er det fortsatt lite som slår direkte kommunikasjon og kontakt.
I 2018 arrangerer NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI) hele fem kurs og konferanser i forbindelse med Lab. Som vanlig legges NITO BFIs Lederdager og Nettverkstreff for kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier til Lab-messen.

NITO BFIs Lederdager er et årlig arrangement som gir kunnskap om utvikling og nyheter innen ledelse og administrasjon, og anledning til å møte ledende bioingeniører fra andre arbeidssteder for erfaringsutveksling og diskusjon. Avdelingsledere, sjefsbioingeniører og andre med lederfunksjoner i medisinske laboratorier deltar på NITO BFIs Lederdager.

Nettverkstreff for kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier er også et årlig arrangement for bioingeniører og andre som arbeider med eller har interesse for kvalitetsutvikling i medisinske laboratorier.
I tillegg skal NITO Bioingeniørfaglig institutt arrangere tre spennende fagkurs på Lab 18; Automasjon og IT i medisinsk biokjemi, hematologi, koagulasjon og immunologi, Kurs i patologi med vekt på fagutvikling, automasjonsløsninger, molekylærbiologiske metoder og kvalitetsutvikling innen patologifaget samt et spesialkurs om intervju av blodgivere for blodbankpersonell.

– Totalt håper vi på at godt over 500 bioingeniører kommer til å delta på ett eller flere av våre arrangement i forbindelse med Lab 18. Bioingeniørene som deltar får både faglig påfyll og inspirasjon på kurs. Samtidig får de med seg det siste innen laboratorieinstrumenter, automasjonssystemer og forbruksmateriell ved at de får delta på Lab 18, avslutter seniorrådgiver Marie Nora Roald.

 

Les mer om fagmøter på Lab


Bilde: Nils Arne Jentoft, prosjektleder for Det 21. Landsmøte i Kjemi. Foto: Dynea as

Share this: