Her er finalistene til Lab Norges forskningspris

Tre finalister skal presentere sitt forskningsarbeid før prisen overrekkes vinneren. De tre er, fra venstre: Ove Alexander Høgmoen Åstrand, Farmasøytisk institutt, UiO Julie E. Heggelund, Institutt for kjemi, UiO og Matthias Schrade, Universitetet i Oslo.

Det skjer onsdag 17. oktober kl 08.30 i møterom Jan Mayen 1, på Norges Varemesse i Lillestrøm. Alle er velkommen.

 

Mer om finalistene

Julie E. Heggelund, Institutt for kjemi, UiO
Julie E. Heggelund (31) har nylig startet et postdok-prosjekt som går ut på å studere membranproteiner involvert i multiresistent tuberkulose. Prosjektet er et FRIPRO mobilitetsstipend finansiert av Forskningsrådet. Hun er ansatt ved Farmasøytisk institutt, men de to første årene skal hun tilbringe ved Universitetet i Leeds, Storbritannia.

Hennes ph.d.-prosjekt, under veiledning av professor Ute Krengel, gikk ut på å studere koleratoksin (fra V. cholerae) og varmelabilt enterotoxin (fra ETEC) ved bruk av røntgenkrystallografi.


Matthias Schrade, Universitetet i Oslo
Matthias Schrade (33) er nominert for sine studier av elektriske egenskaper i termoelektriske materialer ved høy temperatur og i kontrollerte atmosfærer, og med vekt på hans bidrag til utvikling av ny metodologi og utstyr i skjæringspunktet mellom materialkjemi og materialfysikk.

Han tok sin ph.d. i 2014 ved Fysisk og kjemisk institutt, UiO, med professorene Terje Finstad og Truls Norby som veiledere.

Schrade arbeider med transportegenskaper i energirelaterte materialer, hovedsakelig for termoelektriske applikasjoner. Eksperimentelle teknikker inkluderer måling av resistivitet, Hall-effekt, Seebeck-koeffisient og termisk ledningsevne i et vidt område, fra kryogene til høye temperaturer.

Ove Alexander Høgmoen Åstrand, Farmasøytisk institutt, UiO

Ove Alexander Høgmoen Åstrand (33) avla i 2013 doktorgraden ved Farmasøytisk institutt, UiO. Hovedveileder var professor Pål Rongved, med professorene Ragnhild E. Paulsen og Trond Vidar Hansen som medveiledere. Åstrand er nå ansatt som postdoktor på et Marie Curie mobilitetsstipend fra Norges Forskningsråd for å jobbe med katalyse i München og legemiddelkjemi ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo.

Hovedgrunnen til at han ble nominert, er bidraget til bekjempelsen av antibiotikaresistens. Han har syntetisert sinkbindende molekyler som kan motvirke resistens og gjenopprette aktiviteten av antibiotika i resistente bakterier.

 

Fagkomiteen som utpeker kandidater til prisen består av professor II Arne Klungland, oppnevnt av Norsk Biokjemisk selskap, dr. scient. Hege Karlsen, oppnevnt av Norsk Kjemis Selskap og professor emeritus Tor-Arne Hagve, oppnevnt av Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi.

Advokat Tore Flaatrud, som er sekretariatsleder for Lab Norge, er sekretær for komiteen.

Share this: