Flere nyheter på Lab 18

Når Lab 18 åpner 16. – 18. oktober på Norges Varemesse vil et hundretalls utstillere presentere en rekke nyheter innenfor helse, industri, forskning og utvikling. På Lab 18 møter du ekspertene som gir deg nyttig kompetanse og oppdatering på nytt laboratorieutstyr og nye muligheter.

Nyheter på temperaturmåling og kvalitetssikring
På Lab 18 vil ICU Scandinavia vise Boomerang, firmaets system for kontinuerlig temperaturmåling og kvalitetssikring i laboratorier. Boomerang samler automatisk inn informasjon om temperaturer i for eksempel kjøle- og fryseskap, inkubatorer og varmeskap, og alarmerer umiddelbart når innstilte grenseverdier overskrides. Systemet hjelper til med å håndtere laboratoriets egenkontroll, og Boomerang bygger på fleksibilitet og tilbyr flere forskjellige måter å få alarm på, for eksempel via SMS, e-post eller blitzlys og lydsignal.

Utfordringen for et laboratorium ligger i å kontinuerlig og pålitelig kunne gjøre temperaturovervåkning. Det å kunne gjøre temperaturkontroll er kritisk for virksomheten, men dette arbeidet må ikke være tidkrevende. En må likevel kunne reagere tidsnok dersom det oppstår feil.

Å oppbevare reagenser, vaksiner, blodplasma og andre prøver eller dyrke bakterier og andre organismer, krever at en har kontroll over miljøet i for eksempel kjøle- eller fryseskap eller inkubatorer. En feil temperatur kan bli svært kostbart og verdifulle prøver kan gå tapt.
Det blir i dag stadig viktigere å kvalitetssikre virksomheten på laboratoriet. Også fra myndighetene stilles det krav; blant annet skal temperaturer måles og måledata skal være sporbare i henhold til god laboratorieskikk (GLP) og god produksjonsskikk (GMP). Dersom en leser av temperaturen manuelt, genererer det en ganske omfattende administrasjon og mye papirhåndtering. Ettersom dette formodentlig ikke er en hovedbeskjeftigelse på laboratoriet, finnes det stor risiko for at dokumentasjonen blir mangelfull.

ICU Scandinavia distribuerer kun egne produkter. Selskapet har utviklet sitt eget system Boomerang siden 1998. Dette betyr at Boomerang nå har eksistert i 20 år, og hvert år inviterer en til et brukerforum, der en diskuterer ny funksjonalitet og forbedringer i Boomerang, sammen med brukerne. Notatene fra brukerforum i Norge, Sverige, Danmark og Finland gir spesifikasjoner for kommende ny funksjonalitet i Boomerang. En kan med andre ord si at det er «våre brukere» som videreutvikler Boomerang til hele tiden å bli bedre. På standen til ICU Scandinavia vil du møte produktspesialister som har vært med på Boomerang-reisen i mange år.

Nyheter for helselaboratorium
Diasystem Scandinavia AB er leverandør til helsevesenet i Skandinavia. På Lab 18 vil denne utstilleren blant annet vise et unikt konsept for automatisert analyse av pH-korrigert ionisert kalsium, Maglumi E1200, et oppsett som kan arbeide alene, men som også kan kobles til Track System fra Siemens og Abbott, det vil si Inpeco.

I tillegg til dette viser en det unike Chemiluminiscense Systemet Maglumni med flere analysatorer av forskjellig kapasitet, der alle har samme testmeny på over 150 immunologiske tester.

Hematologi-instrumentene fra Mindray vil også bli vist, og disse tilbyr både 3- og 5-parts diffregning med CRP samt en automat for celletelling og Slide Staining.

På standen til Diasystem Scandinavias stand er både produktspesialister fra eget firma og spesialister fra produsentene. På Lab 18 bør du besøke Diasystem Scandinavia for å se på innovative og høykvalitets produkter som passer inn i et moderne og kostnadsbevisst helselaboratorium. På formiddagen den 16. og 17. oktober planlegges en 20 minutters spesialpresentasjon av Maglumi-sytemet på standen.

Nytt utstyr for patalogi
Sakura Finetek presenterer nyheter på Lab 18.
Tissue-Tek AutoSection® er en fullautomatisk mikrotom som bla. 3D-justerer parafinblokker uten brukerinteraksjon, hvilket bidrar til en stressfri arbeidsmetode for ergonomisk riktig mikrotomering. Dette whitepaper inneholder erfaringer innenfor mikrotomi fra en bioingeniør ansatt ved en norsk patologiavdeling og vil presenteres på Sakuras stand.
I tillegg vil Sakura Finetek presentere en fullautomatisk innstøping av parafinblokker med høyeste kvalitet. Tissue-Tek AutoTEC® a120, er 2.generasjons fullautomatisk innstøpingsinstrument som bidrar til å maksimere patologilaboratoriers produktivitet, samtidig som man oppnår standardisering av parafinblokker med konsekvent høy kvalitet. Mange skandinaviske laboratorier har implementert fullautomatisk innstøping med Tissue-Tek AutoTEC® a120. Besøk gjerne Sakuras stand på Lab 18 for å vite mer.

-Dette er bare en liten smakebit på nyheter og eksperter du vil møte på Lab 18 sammen med et rikholdig og omfattende program i regi av profesjonsgrupper og fagmiljøer og leverandørseminarer, avslutter Torill Engelberg, prosjektleder for Lab 18 ved Norges Varemesse.

 

 Se hele utstillerlisten ››

Share this: