Hvem besøker Lab?

De besøkende ønsker å få oversikt over markedet, se og teste instrumenter, utstyr og forbruksmateriell, og diskutere løsninger med produktspesialister.

De besøkende kommer primært fra hele Norge, og fra mange ulike fagmiljøer og sektorer tilknyttet laboratorievirksomhet.

 

 

Besøkende kommer også fra kommunale og offentlige laboratorier, offentlig forvaltning- og kontroll, primærhelsetjenesten, forsvaret, politi, fengselsvesenet, tollvesenet, dyrehelserelatert virksomhet, handel, og rådgivningstjenester innenfor både bygg og utstyr.

 SE HVILKE FAGMILJØER SOM HAR MØTER OG KURS PÅ LAB 18 ›› 

 

Share this: