Forlenget frist for nominasjoner til Lab Norges forskningspris

Under Lab 18 i oktober skal Lab Norges dele ut sin forskningspris på 100 000 kroner til en verdig vinner. Prisen ble etablert i 2014 og deles i år ut for annen gang.

Fristen for å nominere kandidater en nå forlenget til 27. august, slik at alle som er kvalifisert til å motta prisen kan bli nominert.


Ønsker å løfte frem unge forskere

Med denne prisen ønsker Lab Norge å løfte frem og hedre unge forskere, under 35 år, som utfører sin forskning i naturvitenskaplige laboratorier. Målet er at prisen over tid tildeles forskere innenfor ulike fagområder.

Målet er at prisen over tid tildeles forskere innenfor ulike fagområder. Norsk Kjemisk Selskap, Norsk biokjemisk selskap og Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi har medlemmer i den vitenskapelige komiteen som peker ut vinneren.

Komiteen skal innstille inntil tre kandidater som holder en presentasjon av sitt arbeid på inntil 15 minutter. Vinneren velges blant de tre kandidatene.

Prisen for 2014 ble tildelt Cinzia Progida ph.d., og hun fikk prisen for sitt arbeid med de molekylære mekanismene som styrer transporten inne i cellene. Spesielt studerer hun rab-proteinene, som har hovedansvar for denne transporten. Hennes store produksjon av vitenskapelige artikler spilte en viktig rolle da hun ble nominert til prisen.
Divisjonsdirektør Jesper Simonsen fra Norges forskningsråd sto for selve tildelingen.

Juryen
Juryen som skal velge kandidater blant de innsendte forslagene, består av professor II Tor-Arne Hagve, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Akershus universitetssykehus; professor II Arne Klungland, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo og dr. scient. Hege Karlsen, Avdelingsleder/Department leader SINTEF Molab AS.

Advokat Tore Flaatrud, som er sekretariatsleder for Lab Norge, er sekretær for komiteen.

Nærmere informasjon om prisen og om fristen for innlevering av arbeider ligger på www.labnorge.no.

Kontaktpersoner:
Sekretariatsleder Tore Flaatrud, telefon 23 32 61 20
Styreleder Jon Terje Heimdal, telefon 913 34 023

Share this: