Lab befester seg som viktigste møteplass

Takk for deltakelse og bidrag til å gjøre Lab 18 til en kraftfull møteplass for laboratoriebransjen i Norge. Synergien i at bransjeorganisasjoner legger sine fagmøter til Lab samt en utstilling representert med høy fagkompetanse, er nøkkelen til en samlende og effektiv møteplass.

Befester seg som viktigste møteplass
Det rapporteres fra utstillerne om en rekke gode samtaler og høy kvalitet på de besøkende. Totalt antall besøkende for Lab 18s tre dager var 2.982 besøkende mot 2.945 i 2014. Totalt antall utstillere ble 107, tilsvarende antall som for Lab 14.

Der fagfolk møtes
De største og viktigste fagmiljøene innenfor helse, industri, kontroll og kvalitet, forskning og utdanning, deltok på Lab 18 med sine fagmøter.

  • Norsk Kjemisk Selskap la sitt 21. Landsmøte med 10 faggrupper
  • NITO Bioingeniørfaglig institutt arrangerte Lederdager, Nettverkstreff, Workshop og 3 kurs.
  • Høstkonferansen i regi av Folkehelseinstituttet
  • Foreningen Mikro hadde 3-dagers seminar inkludert besøk på Lab 18
  • TEKNA Biotek inviterte til seminar om drift av laboratoriet
  • Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi hadde lunsjseminar for medlemmer
  • Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi inviterte til to fagseminar
  • Eqiunor arrangerte to seminar for sine laboratoriefolk
  • Medisinsk Teknologisk Forening la sitt styremøte til Lab 18

Også utstillere inviterte til egne mini-seminar, og totalt ble 24 slike seminar gjennomført i løpet av de tre dagene.

Priser ble delt ut
Lab Norges Forskningspris på kr. 100.000,- gikk til Alexander Høgmoen Åstrand, sivilingeniør fra NTNU med spesialisering i organisk kjemi. Han vant prisen for å ha oppdaget en gruppe nye molekyler som blokkerer et viktig enzym i resistente bakterier. Les mer ››

Jon Terje Heimdal ble tildelt Lab Norges hederstegn. Heimdal har vært styreleder i Lab Norge siden 2013.

Beste stand for Lab 18 gikk til Nerliens Meszansky. Juryen la vekt på at det tydelig fremkom hvilke produktområder leverandøren representerer. Aktuelle produkter ble vist frem og standen var bemannet med selgere og spesialister innenfor hvert produktområde.

Lab Norge og Norges Varemesse takker alle involverte for en flott innsats og på gjensyn til neste gang,  om tre år – i 2021.

 

Share this: