Tall og fakta

Lab er Nordens største møteplass for laboratoriefolket, sist arrangert i 2014.

Utstillerne er leverandører og produsenter av alle typer produkter og tjenester til laboratoriebransjen.
De besøkende kommer fra hele landet og de fleste er tilknyttet sykehussektoren, forskning, utvikling og undervisning, og fra industrien.

 

 

HVEM BESØKER LAB? 

Ønsker du mer informasjon om Lab, så ta kontakt.

 

 

Share this: