Utstillerseminar

I tillegg til fagmøter og kurs som arrangeres av de ulike fagmiljøene, så inviterer leverandørene til miniseminar:

1000-1045 Pipetteskolen
Pipettering er belastende arbeid og handler ikke bare om å flytte væsker. Vi belyser teknikker samt ergonomi og tilpasninger; pipette – pipettespisser.
Ved VWR
Sted: Eventrommet, Kontorfløyen 2. etg, Norges Varemesse

1100-1145 pH i teori og praksis
Hovedfokus på praktisk bruk, oppbevaring og vedlikehold
Ved VWR
Sted: Eventrommet, Kontorfløyen 2. etg, Norges Varemesse

1300-1330 Fluorecense Flowcytometri – Den beste løsningen for analysering av urin
Presentasjon av UF-5000 som er en fullautomatisert partikkelanalysator, for urin og kroppsvæsker, som kan benyttes både ved laboratoriet for mikrobiologi og Medisinsk biokjemi.
Foredragsholder: Inger Kielland Odden, Account Manager & Product Specialist, Sysmex Norway NUF. Ved Sysmex Norway
Sted: Møterom 6, hall A1

1300-1345 Hansker / PVU
Hansker: Nye regulativer. Allergi eller sensitiv hud?
Ved VWR
Sted: Eventrommet, Kontorfløyen 2. etg, Norges Varemesse

1400-1445 Kjemikaliesikkerhet
Håndtering og lagring av kjemikalier på laben
Ved VWR
Sted: Eventrommet, Kontorfløyen 2. etg, Norges Varemesse

1445-1600 Software Point LIMS & Biobank Customer Event
Ved Software Point
Sted: Møterom 6, hall A1

1500-1545 VWR Catalyst
VSR+ lagerstyringssystem, ShareLab, elektronisk samhandling med VWR
Ved VWR
Sted: Eventrommet, Kontorfløyen 2. etg, Norges Varemesse1000-1100 Fra ide til nytt laboratorium.
God prosjektledelse – avgjørende for god funksjonalitet i nybygg.
Metier OEC er en totalleverandør av prosjektledelse som arbeider for å skape verdier for våre kunder og samfunnet for øvrig. Vi er dedikert til prosjektledelse og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. Under LAB’18 inviterer vi til miniseminar der vi setter fokus på veien fra idé til et nytt laboratorium står ferdig. Vi har kompetansen og verktøyene som skal til for å oppnå et vellykket resultat.
Foredragsholder: Prosjektrådgiver/ ingeniør Jan Aage Holteng, Metier OEC AS
Jan har lang erfaring innenfor byggeprosjekter med prosjektledelse, prosjektstyring og større anskaffelser. Plan-legging, bygging og drift av større komplekse virksomheter bl a sykehus. Kjenner alle sider ved sykehusdrift – og miljøer godt. Har god evne til å kommunisere med ulike fagmiljøer. Deltatt som foredragsholder på et større antall kurs og seminarer innenfor sykehussektoren. Har hatt oppgaver og ansvar i alle trinn av sykehusprosjekter fra tidligfase til idriftsettelse. Bred erfaring med tekniske anlegg og systemer og innen tunge avdelinger slik som laboratorier og spesialromsløsninger (operasjonsstuer, laboratorier, apotekproduksjon, billeddiagnostikk, smittelaboratorier/ rom med overtrykks- og undertrykks-løsninger). Gjennomført tilstands-analyser, organisasjonsanalyser med tilhørende forslag til oppfølging og løsninger. Godt kjennskap til anskaffelser etter lov og forskrifter om offentlige anskaffelser.
Ved Metier OEC. Påmelding: http://info.metier.no/miniseminarlab18
Sted: Møterom 6, hall A1

1000-1045 How to succeed with your PCR-qPCR
Ved VWR
Sted: Eventrommet, Kontorfløyen 2. etg, Norges Varemesse

1100-1145 Western blotting
Ved VWR
Sted: Eventrommet, Kontorfløyen 2. etg, Norges Varemesse

1200-1230 Ionekromatografi – hva kan analyseres med en ionekromatograf?
Kort innføring i grunnleggende teori, praktisk bruk, og en gjennomgang av typiske applikasjoner. Foredragsholder erCato Nygaard, produktspesialist i ionekromatografi hos Metrohm Nordic med 6 års erfaring.
Ved Metrohm Nordic. Påmelding: firmapost@metrohm.no. Har du spørsmål, så kontakt Odd Arne Jonasmo på tlf 97122091
Sted: Møterom 6, hall A1

1240-1310 Hvordan få en god pH- måling?
Tips & triks, vedlikehold og kontroll av elektroder
Seminaret gir en generell innføring i pH-måling, feilsøking, samt vedlikehold av elektroder. Det legges vekt på faktorer som er viktig for å oppnå en korrekt pH- måling. Vi gir også en kort innføring i teorien.
Foredragsholder er Odd Arne Jonasmo, Produktansvarlig hos Metrohm Nordic med 23 års erfaring fra ioneanalyser, med blant annet Karl Fischer analyse.
Ved Metrohm Nordic. Påmelding: firmapost@metrohm.no Har du spørsmål, så kontakt Odd Arne Jonasmo på tlf 97122091
Sted: Møterom 6, hall A1

1300-1345 Kontaminering i cellekultur
I regi av VWR.
Sted: Eventrommet, Kontorfløyen 2. etg., Norges Varemesse

1320-1350 Vannbestemmelse med Karl Fischer analyse
Vi gir innføring i teorien som ligger til grunn for en Karl Fischer analyse, både volumetrisk og coulometrisk. Praktisk anvendelse og faktorer som er viktige for å oppnå en korrekt analyse blir omhandlet. Det legges vekt på vedlikehold og praktisk analyse.
Foredragsholder er Odd Arne Jonasmo, Produktansvarlig hos Metrohm Nordic med 23 års erfaring fra ioneanalyser, med blant annet Karl Fischer analyse.
Ved Metrohm Nordic. Påmelding: firmapost@metrohm.no Har du spørsmål, så kontakt Odd Arne Jonasmo på tlf 97122091
Sted: Møterom 6, hall A1

1430-1510 Fully Automated LC-MS – Theory becomes Reality
Foredragsholder Jakob Mücke, MSC, Scientific Assistant Switzerland
Ved Thermo Fisher Scientific
Sted: Møterom 6, hall A1

1520-1550 Phadia Laboratory Systems and Automation Systems
Foredragsholder Martin Danielson, Lifecycle Director Systems, IT and Workflow, Thermo Fisher Scientific
Ved Thermo Fisher Scientific
Sted: Møterom 6, hall A1

1600-1620 RNA Seq on Ion Torrent
Foredragsholder: Anne-Grethe Moen, PhD, Sr. Genetic Analysis Solutions Representative Norway, Thermo Fisher Scientific
Ved Thermo Fisher Scientific
Sted: Møterom 6, hall A11000-1100 Fra ide til nytt laboratorium.
God prosjektledelse – avgjørende for god funksjonalitet i nybygg.
Metier OEC er en totalleverandør av prosjektledelse som arbeider for å skape verdier for våre kunder og samfunnet for øvrig. Vi er dedikert til prosjektledelse og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. Under LAB’18 inviterer vi til miniseminar der vi setter fokus på veien fra idé til et nytt laboratorium står ferdig. Vi har kompetansen og verktøyene som skal til for å oppnå et vellykket resultat.
Foredragsholder: Prosjektrådgiver/ ingeniør Jan Aage Holteng, Metier OEC AS
Jan har lang erfaring innenfor byggeprosjekter med prosjektledelse, prosjektstyring og større anskaffelser. Plan-legging, bygging og drift av større komplekse virksomheter bl a sykehus. Kjenner alle sider ved sykehusdrift – og miljøer godt. Har god evne til å kommunisere med ulike fagmiljøer. Deltatt som foredragsholder på et større antall kurs og seminarer innenfor sykehussektoren. Har hatt oppgaver og ansvar i alle trinn av sykehusprosjekter fra tidligfase til idriftsettelse. Bred erfaring med tekniske anlegg og systemer og innen tunge avdelinger slik som laboratorier og spesialromsløsninger (operasjonsstuer, laboratorier, apotekproduksjon, billeddiagnostikk, smittelaboratorier/ rom med overtrykks- og undertrykks-løsninger). Gjennomført tilstands-analyser, organisasjonsanalyser med tilhørende forslag til oppfølging og løsninger. Godt kjennskap til anskaffelser etter lov og forskrifter om offentlige anskaffelser.
Ved Metier OEC. Påmelding: http://info.metier.no/miniseminarlab18
Sted: Møterom 6, hall A1

1000-1045 Pipetteskolen
Pipettering er belastende arbeid og handler ikke bare om å flytte væsker. Vi belyser teknikker samt ergonomi og tilpasninger; pipette – pipettespisser
Ved VWR
Sted: Eventrommet, Kontorfløyen, 2 etg., Norges Varemesse

1100-1145 Veiing
How to achieve more accurate weighing in Your lab
Ved VWR
Sted: Eventrommet, Kontorfløyen 2 etg., Norges Varemesse

1230-1400 Analyseverktøy for allergenhåndtering
Allergenhåndtering i Næringsmiddelindustrien.
Demontrasjon og info om gode analysemetoder og rutiner for både små og store produsenter.
Foredragsholder: Stefan Schmidt, R-biopharm
Påmelding: hilde@labolytic.no
Ved Labolytic AS
Sted: Møterom 6, hall A1

1300-1345 Hansker / PVU
Hansker: Nye regulativer. Allergi eller sensitiv hud?
Ved VWR
Sted: Eventrommet, Kontorfløyen 2 etg., Norges Varemesse

1400-1445 Kjemikaliesikkerhet
Håndtering og lagring av kjemikalier på laben
Ved VWR
Sted: Eventrommet, Kontorfløyen 2 etg., Norges Varemesse

1500-1545 VWR Catalyst
VSR+ lagerstyringssystem, ShareLab, elektronisk samhandling med VWR
Ved VWR
Sted: Eventrommet, Kontorfløyen 2 etg., Norges Varemesse

 

Messen er åpen 09-17 alle tre dager.

Share this: